WOLONTARIAT

"Bycie wolontariuszem to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna, ...:"(wyd. BORIS)

   Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze "Z Ufnością W Trzecie Tysiąclecie" jako jednostka pozarządowa funkcjonuje min. dzięki pomocy ludzi, którzy w ramach pracy społecznej poświęcają się naszej idei. Struktura Stowarzyszenie daje możliwość i szeroki zakres pomocy jaką mogą nieść ludzie o wielkich sercach. Współpracujemy czynnie 50 wolontariuszami. W ramach wolontariatu organizowane są akcje profilaktyczne promujące zdrowie, prelekcje dla pacjentów, pełnienie dyżurów w IOP jako pomoc przy noworodkach (dyżury, spacery) wsparcie psychiczne ( i nie tylko ) pacjentów objętych naszą opieką, pomoc przy organizacji imprez charytatywnych itp.

WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO NIEZALEŻNIE OD PŁCI, RASY, NARODOWOŚCI, WYZNANIA, PRZEKONAŃ POLITYCZNYCH, WIEKU CZY STANU ZDROWIA. KAŻDY MA PRAWO BYĆ WOLONTARIUSZEM. WOLONTARIAT DAJE SZANSĘ WYKORZYSTANIA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZEŃ, ROZWINIĘCIA ZAINTERESOWAŃ, ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA W NOWYCH DZIENINACH, WYWARCIA WPŁYWY NA ZMIANY SPOŁECZNE I SZANSĘ ZAANGAŻOWANIA SIĘ. (wyd. BORIS)

Osoby chętne do współpracy z naszą organizacją zapraszamy codziennie od godz. 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

Stowarzyszenie Pielęgniarsko - Opiekuńcze "Z Ufnością W Trzecie Tysiąclecie"
Adres oddziału: 42-200 Częstochowa, ul. Michałowskiego 30
Tel./fax.: 034 - 372 12 97 lub 0603-307-186