ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

  Świetlica socjoterapeutyczna jest placówką przeznaczoną dla dzieci z rodzin niepełnych, rodzin z problemem uzależnień, wielodzietnych, sierot, rodzin zastępczych, i rodziców pracujących, w wieku od 6 - 18 lat.

Działalność świetlicy obejmuje:
ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE

 • Zajęcia socjoterapeutyczne - czyli celowe stwarzanie dzieciom warunków, doświadczeń społecznych umożliwiających:
  • zmianę własnych zachowań
  • zmianę sądów poznawczych dotyczących innych i swojej osoby
  • odreagowanie emocji
 • zajęcia z informatyki plus kawiarenka internetowa
 • zajęcia profilaktyczne - mające na celu przeciwdziałanie i zapobieganie spożywaniu alkoholu, paleniu papierosów i zażywaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży.
DOŻYWIANIE

W ramach świetlicy w 2004r. prowadziliśmy dożywianie rodzin wielodzietnych i potrzebujących wsparcia. Łącznie objęliśmy dożywianiem 16 rodzin. Cele:

 • poprawa umiejętności interpersonalnych i intelektualnych dzieci
 • zorganizowanie czasu wolnego
 • profilaktyka
Do świetlicy uczęszcza 30 dzieci z terenu Częstochowy i okolic.

Kontakt:
Dorota Szlama
Tel. 34/ 372-12-97
42-200 Częstochowa,
ul. Michałowskiego 30, tel. 34/372 12 97