Rotary Club dla naszych maluchów

Rotary Club w Częstochowie we współpracy z klubami Rotary z Francji oraz USA rozpoczął 15 marca realizację projektu pomocowego dla naszego ośrodka. Organizacja imprez charytatywnych przez Rotarian pozwoli na zgromadzenie środków finansowych, dzięki którym, będzie można zakupić karetkę transportową dla naszych dzieci a być może również specjalistyczny sprzęt medyczny. W imieniu własnym i naszych małych podopiecznych bardzo dziękujemy tej najstarszej organizacji humanitarnej za podjęcie tak wartościowej inicjatywy.