PROJEKTY W REALIZACJI

Stykając się z problemem braku placówek dla porzuconych noworodków i niemowląt, które urodziły się z poważnymi obciążeniami zdrowotnymi, planujemy realizację projektu uruchomienia oddziału opiekuńczo-leczniczego dla najmłodszych, chorych dzieci.
W chwili obecnej brak tego typu placówek w Polsce powoduje, iż obciążone zdrowotnie, osierocone maleństwa nie mają swojego miejsca, a ich jedynym domem jest od urodzenia oddział szpitalny lub w przyszłości Dom Pomocy Społecznej.
Spełniając wszelkie standardy, tak, aby dzieci przebywając w Placówce miały zapewnione optymalne warunki, zmuszeni jesteśmy do częściowej przebudowy obecnie zajmowanych pomieszczeń.
Motywacją do realizacji naszych planów są maluchy trafiające do naszej placówki z dużymi obciążeniami zdrowotnymi, którym możemy pomóc.
Drugim, bardzo ważnym przedsięwzięciem jest utworzenie oddziału dziennego rehabilitacji dla dzieci i niemowląt z zaburzeniami wieku rozwojowego.
Dzieci będą prowadzone przez specjalistyczny zespół, ukierunkowany na terapię neurorozwojową (metody NDT-Voight`y oraz Bobath), terapię zaburzeń integracji sensomotorycznej oraz inne. Wczesna rehabilitacja niemowląt zapobiega ich niepełnosprawności i daje szansę wielu maluchom na całkowite wyrównanie niedoborów i deficytów rozwojowych.
Udało nam się wiele zrobić, dzięki własnym staraniom i intensywnym działaniom - pomocy osób ogromnego serca, udziale firm i sponsorów, którzy nigdy nie odmawiali nam swojej pomocy w najbardziej dramatycznych momentach działalności.
Jesteśmy dumni, że nasze starania oraz nieodzowna pomoc ludzi o ogromnych sercach pozwoliła na pomoc tym najbardziej pokrzywdzonym przez los maluchom. Najpiękniejszą zapłatą jest uśmiech dziecka, oraz wielka radość, jaką niesie swoim nowym rodzicom pojawiając się w ich domu
Planowane inwestycje, niestety, niosą ze sobą olbrzymie nakłady finansowe, które zaczynają się już na etapie tworzenia projektów, dlatego liczymy na wsparcie ze strony ludzi o wielkim sercu, którym nie jest obojętny los najbardziej bezbronnych i porzuconych dzieci.
W chwili obecnej najważniejszy jest dla nas fakt, że w przypadku braku możliwości wprowadzenia zmian dostosowawczych do najnowszych standardów w ośrodku już istniejącym oraz ukończenia prac adaptacyjnych w rozpoczętym projekcie uruchomienia drugiego oddziału dla niemowląt przewlekle chorych.
Zwracamy się do wszystkich osób, którym nie jest obojętny los chorych, najmniejszych dzieciaków o pomoc i wsparcie naszej idei.


" RATUJMY DZIECI, ABY URATOWAĆ NADZIEJĘ LUDZKOŚCI "