PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

   Od kwietnia 2001 r. świadczymy usługi w ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej - jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, u których występuje potrzeba udzielania systematycznych świadczeń zdrowotnych. 12 pielęgniarek 1 x dziennie odwiedza swoich pacjentów. Celem opieki jest wspomaganie osób obłożnie i przewlekle chorych w środowisku rodzinnym i domowym pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi borykają się w dzisiejszych czasach ludzie starsi.

  Niepubliczny Zakład Pielęgniarsko-Opiekuńczy " Z Ufnością w III Tysiąclecie" , Częstochowa ul. Michałowskiego 30, udziela bezpłatnych świadczeń dla chorych ramach Pielęgniarskiej Opieku Długoterminowej

  Opieką w domu objęci są pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów i bezwzględnie wymagają przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich:

 • kroplowe wlewy dożylne wynikające ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z procesem leczenia
 • wykonywanie opatrunków ( rany, odleżyny i owrzodzenia troficzne podudzi)
 • karmienie przez zgłębnik
 • pielęgnacja przetoki
 • założenie i usunięcie cewnika ( stałe zlecenie lekarskie)
 • płukanie pęcherza moczowego
 • pielęgnacja rurki tracheostomijnej
Cel pielęgniarskiej opieki długoterminowej
 • zapewnienie świadczeń pielęgniarskich pielęgniarskich środowisku domowym pacjentom obłożnie chorym
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością
 • wspomaganie jak najdłużej obecności osób i przewlekle chorych w środowisku rodzinnym
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów z którymi borykają się w dzisiejszych czasach ludzie starsi
 • dodatkowo obejmujemy opieką psychologiczną pacjentów i ich rodziny ( wsparcie poprzez terapię, rozmowę)
 • podnosimy aktywność osób unieruchomionych poprzez rehabilitację
LICZNA GRUPA OSÓB CHORYCH I POTRZEBUJĄCYCH KORZYSTA Z NASZEJ OPIEKI W RAMACH WOLONTARIATU