english polski
JAK NAM MOŻESZ POMÓC ?

Jeżli chcecie Państwo wesprzeć naszą działalność, wdzięczni będziemy za każdą okazaną pomoc
  • sponsorowanie łóżeczka
  • pomoc finansowa poprzez wpłaty na konto Stowarzyszenia
  • pomoc rzeczowa dla IOP : np. mleko , pampersy
  • pomoc wolontariuszy
KONTO
Stowarzyszenie Pielęgniarsko - Opiekuńcze
"Z Ufnoącią w Trzecie Tysiąclecie"
ul. Szkolna 3
42-262 Poczesna

BANK MILLENIUM
34 1160 2202 0000 0000 39456979

Każdy, kto pragnie wesprzeć Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny dla porzuconych noworodków, prosimy o wpłatę 1%, który można odliczyć od podatku, na konto współpracującej z nami fundacji "Promyk Nadzei", ul. Marsowa 6, 42-218 Częstochowa, fundacja.promyk.nadzei@interia.pl, która jest Organizacją Pożytku Publicznego, o nr KRS 0000208927, Regon 152168322. Nr konta Bank PEKAO S.A. I o/Częstochowa 44 1240 1213 1111 0010 0246 8847 z dopiskiem "POMOC DLA IOP" Pieniądze zebrane dla naszego ośrodka w ramach akcji "1%" są przeznaczone na zakup mleka, pieluch, leków dla maluchów...


Pobierz druk do przelewu